Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Merħba fis-sit uffiċjali tal-Konfraternita` tal-Beata Verġni Immakulata ta’ Lourdes, Qrendi

L-għan ewlieni tal-Konfraternita` tal-Beata Verġni Immakulata ta’ Lourdes, Qrendi huwa li xxerred il-messaġġ tal-Madonna ta’ Lourdes, biex tagħti għajnuna lill-morda, kumdità lil persuni bi bżonnijiet speċjali u serħan il-moħħ lill-anzjani fil-Komunità tagħna.

Il-Konfraternita` tipparteċipa bis-sħiħ fil-funzjonijiet liturġiċi tal-parroċċa waqt li torganizza diversi attivitajiet biex tippromwovi l-valuri reliġjużi fil-Komunità tagħna.

Barra minn hekk, il-Konfraternita` tal-Beata Verġni Immakulata ta’ Lourdes, Qrendi, flimkien mal-kappillan, hija responsabbli wkoll għall-organizzazzjoni tal-festa reliġjuża ad unur il-Madonna ta' Lourdes fuq bażi annwali.

Rwol ieħor mogħti lill-Konfraternita’ ta' Lourdes huwa dak li jiġu salvagwardjati l-artefatti reliġjużi tagħha. Il-Fratellanza hija proprjetarja ta' oġġetti mobbli u immobbli ta' valur artistiku, kulturali u storiku.

Dawn jinkludu l-istatwa tal-Madonna ta' Lourdes u dik ta' San Filippu Neri, il-pittura fuq l-altar tal-Konfraternita’ tal-Madonna ta’ Lourdes iddedikata lill-Kurcifiss, oġġetti tal-fidda bħal salib, fanali, detenturi tax-xemgħa, fjuri, tapizzeriji u oġġetti ornamentali oħrajn.

Il-Konfraternita' tal-Beata Vergni Immakulata ta' Lourdes hija impenjata li tkompli l-pjan ta' restawr sabiex tiżgura li dawn l-oġġetti jkunu mħarsa sewwa u miżmuma tajjeb għall-ġenerazzjonijiet li jmiss u għat-turisti li jżuruna kull sena.

Il-fuljett Mariapolis ħarġa Numru 10 ippublikat ghall-okkażjoni tal-Festa tal-Madonna ta' Lourdes, Qrendi - Gunju 2019

Il-Venerabbli Konfraternita' tal-Beata Vergni Immakulata ta' Lourdes, Qrendi tixtieq tavza, li l-Festa ad unur il-Madonna ta' Lourdes fir-rahal tal-Qrendi ser issir bejn

it-23 u t-30 ta' Gunju 2019.

Il-Konfraternità Lourdes tħeġġeġ lil kulħadd jipparteċipa fiċ-ċelebrazzjonijiet kollha li jsiru fil-Knisja organizzati mill-Konfraternità tal-Beata Verġni Immakulata ta’ Lourdes tal-Qrendi flimkien mal-Kappillan u l-Parroċċa tal-Qrendi. Tkun ħaġa xierqa li kulħadd jersaq għas-Sagramenti tal‑Qrar u tat-Tqarbin f’dawn il-jiem ta’ Festa.

Damask ġdid

AQRA L-ARTIKLU

l-Bandalora tal-Konsorelli

AQRA L-ARTIKLU

Bradella u Bankun ġdid

AQRA L-ARTIKLU