Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Damask Gdid Ghall-Festa tal-Beata Vergni Immakulata ta' Lourdes

Kien ta’ sodisfazzjon kbir għalina meta wara l-Quddiesa ta’ ringrazzjament fl-okkażjoni tal-140 sena mit-twaqqif tal-Venerabbli Konfraternità tal-Beata Verġni Immakulata ta’ Lourdes, li ġie ċċelebrat fil-21 ta’ Jannar 2018, kellna x-xorti nisimgħu l-aħbar, li konna ilna nistennew li xi darba tasal li l-Kurja Arċiveskovili toħroġ id-digriet li bih il-Venerabbli Konfraternità tal-Beata Verġni Immakulata ta’ Lourdes tkun tista’ tagħmel damask ġdid u komplut sabiex jintrama fil- Festa tal-Madonna ta’ Lourdes.

Fil-fatt minn meta ma baqax jintrama d-damask l-antik minħabba l-istat ħażin li kien jinsab fih, mill-ewwel bdiet tinħass il-ħtieġa li jsir damask ġdid li jkun jixraq għall- Festa tal-Beata Verġni Immakulata ta’ Lourdes u fl-istess ħin ikompli jikkumplimenta l-paramentri sagri li jintramaw għall-Festa mill-Konfraternità. Il-Grupp Mexxej jixtieq jirringrazzja lil dawk kollha li taw l-għajnuna tagħhom sabiex din id-deċiżjoni setgħet tkun possibbli fosthom il-Wisq Reverendu Kappillan Dun Glen Buhagiar, il-Kleru, il-Kunsill Pastorali u ħafna oħrajn.

Ritratt antik tal-knisja armata ghall-festa tal-Beata Vergni Immakulata ta' Lourdes fil-Qrendi

Kif tistgħu tobsru dan il-proġett ser jinvolvi flejjes kbar. Għalhekk għal darb’oħra qed nafdaw dan il-proġett daqstant importanti fil-ġenerożità tagħkom għeżież benefatturi tagħna, konxji mill-imħabba bla qjies li għandkom lejn din il-Festa devota tal-Beata Verġni Immakulata ta’ Lourdes tal-Qrendi.

Aħna konvinti, li intom li għandkom għal qalbkom din il-Festa għażiża se tgħinuna mill-aħjar li tistgħu bl-offerti tagħkom biex din il-ħolma sseħħ ma jdumx. Għal kull offerta li ser tagħtu aħna żguri li l-Mulej se jagħtikom mitt darba iżjed.

Għalhekk kull għajnuna finanzjarja, kemm żgħira kif ukoll kbira hija apprezzata biex dak li dħalna għalih b’tant entużjażmu narawh jieħu l-ħajja fis-snin li ġejjin. Il-Grupp Mexxej tal-Konfraternità Lourdes jixtieq javża li min jixtieq jagħti donazzjonijiet b’risq dan il-proġett jista’ jikkuntattja lis-Sur Kenneth Farrugia, lis-Sur Godfrey Asciak jew lis-Sur Nicholas Azzopardi.


Nirringrazzjawkom bil-quddiem tal-ġenerożità tagħkom.

Ritratt li juri d-drapp tad-damask il-gdid

Ritratt li juri d-disinn tad-damask il-gdid