Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Snin ta' Hidma 2011 - 2012

Il-Fratellanza tal-Beata Verġni ta’ Lourdes għat-tielet sena konsekuttiva qiegħda twassal il-messaġġ tagħha fid-djar tagħkom permezz tar-rivista “Mariapolis”. Kellna diversi kummenti pożittivi mill-Komunità in ġenerali u għalhekk bħala Grupp Mexxej ser inkomplu ninvestu f’din ir-rivista sabiex inwasslu l-messaġġ ta’ Lourdes lilkom.

Din is-sena r-rivista “Mariapolis” ser tieħu dehra ġdida għaliex minbarra l-messaġġ tal-Fratellanza ser nippubblikaw messaġġi oħra mibgħuta lilna minn barra minn xtutna; fosthom messaġġ mill-President tal-Condeferazione delle Confraternite Italiane, Dott. Francesco Antonetti, messaġġ mis-Sur Andrea Salerno Kunsillier fil-Confraternita dell SS Crocifisso ta’ Monreale, messaġġ mis-Sur Francois Vayne, Direttur ta’ Lourdes Magazine u ħafna aktar. Ittema ta’ Lourdes u tal-Fratellanza tagħna għall-Festa ta’ din is-sena ser tkun “Ngħidu r-Rużarju Flimkien ma’ Santa Bernardette”. Grazzi mill-qalb tmur lejn is-Sur Mario Abela, il-Management u l-ħaddiema kollha ta’ Best Print Co Ltd, kif ukoll lejn is-Sur John Buttigieg għax mingħajr l-għajnuna tagħhom din ir-rivista ma tilħaqx il-livell mixtieq.

Il-Ħidma tal-Fratellanza 2011/2012

Għalkemm l-għan prinċipali tal-Fratellanza tal-Beata Vergni ta’ Lourdes hu li tieħu ħsieb iċ-ċelebrazzjonijiet interni talFesta ad unur il-Madonna ta’ Lourdes, il-ħidma tal-Fratellanza hi mifruxa fuq sena sħiħa. Il-ħidma, l-impenn u d-dedikazzjoni tal-Fratellanza tinfirex fuq is-sena kollha kif taraw spjegat hawn taħt. Dan ix-xogħol kollu kien possibbli grazzi għall-ħidma u l-għajnuna mogħtija minn diversi Fratelli, Sorelli u ħbieb ta’ din il-Fratellanza. Il-Kalendarju tal-Fratellanza kien jiġbor fih dawn l-impenji u ċelebrazzjonijiet:

15 ta’Ġunju 2011: Armar tal-Paramenti Sagri tal-Fratellanza għall-Festa tal-Madonna ta’ Lourdes 2011

19 ta’ Ġunju 2011: Purċissjoni Festa 2011 Madonna tal-Ġilju l-Imqabba – Ġemellagg Lokali

25 ta’ Ġunju 2011: Ġabra b’risq il-Fratellanza – Festa 2011

26 ta’ Ġunju 2011: Purċissjoni Corpus Christi

27 ta’ Ġunju 2011: Quddiesa Festa 2011 iddedikata lill-Familja u t-Tfal

28 ta’ Ġunju 2011: Quddiesa Festa 2011 iddedikata lill-Morda, l-Anzjani u Persuni bi bżonnijiet differenti

29 ta’ Ġunju 2011: Quddiesa Festa 2011 iddedikata liż-Żgħażagħ, l-Għaqdiet Reliġjużi, Soċjali u Kulturali li jaħdmu fil-Komunità tal-Qrendi

30 ta’ Ġunju 2011: L-Ewwel Tridu tal-Festa tal-Madonna ta’ Lourdes

1 ta’ Lulju 2011: It-Tieni Tridu tal-Festa tal-Madonna ta’ Lourdes

2 ta’ Lulju 2011: It-Tielet Tridu tal-Festa tal-Madonna ta’ Lourdes

3 ta’ Lulju 2011: Jum il-Festa – Quddiesa u Purċissjoni Solenni

15 ta’ Lulju 2011 sal-15 ta’ Awwissu 2011: Lotterija ta’ Inkwatru tal-Ganutell b’risq il-Fratellanza u Armar fil-Knisja tal-Paramenti Sagri talFratellanza għall-Festa ta’ Santa Marija

15 ta’ Awwissu 2011: Purċissjoni Festa ta’ Santa Marija

12-15 ta’ Settembru 2011: Ġemellaġġ Internazzjonali bejn il-Fratellanza u l-Confraternita dell SS Crocifisso in Catene, ta’ Corleone, fi Sqallija

18 ta’ Settembru 2011: Purċissjoni Festa tal-Madonna taċ-Ċintura

2 ta’ Ottubru 2011: Purċissjoni Festa tal-Madonna tar-Rużarju

26 ta’ Ottubru 2011: Laqgħa ta’ Talb bl-isem “Il Cammino”

Ottubru - Novembru 2011: Ġbir għar-restawr tal-gandlieri tal-Altar Maġġur

25-27 ta’ Novembru 2011: Il-Fratellanza tieħu sehem fl-attività: Il-Festa – Vetrinatagħna l-Maltin ġewwa l-Kumpless ta’ Monte Kristo u tilqa’ fostna l-President tal-Confederazione Italiana delle Confraternite Dott. Francesco Antonetti u l-President u l-Membri tal-Confraternita dell SS Crocifisso ta’ Monreale

30 ta’ Novembru 2011: Laqgħa ta’ Talb bl-isem “Il Cammino”

27 ta’ Diċembru 2011: Laqgħa Informali mal-Eċċ. Tiegħu Mons. Guido Marini, Maestro delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice ġewwa l-Vatikan

28 ta’ Diċembru 2011: Żjara fis-sede tal-Confraternita di San Eligio de Ferrari f’Ruma u wara Laqgħa Informali mal-Eċċ. Tiegħu Mons Armando Brambilla u ma’ Dott. Francesco Antonetti f’Ruma

28 ta’ Diċembru 2011: Laqgħa ta’ Talb bl-isem “Il Cammino”

25 ta’ Jannar 2012: Laqgħa ta’ Talb bl-isem “Il Cammino”

11 ta’ Frar 2012: Animazzjoni tar-Rużarju u l-Quddiesa bħala Tifkira tal-Ewwel Dehra tal-Madonna f’Lourdes Frar – Marzu 2012: It-tieni ġabra għar-restawr tal-gandlieri tal-altar Maġġur

24 ta’ Marzu 2012: Purċissjoni bl-istatwa ġdida ta’ Kristu Marbut mal-Kolonna mill-Parroċċa Lourdes f’Raħal Ġdid sal-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin

26 ta’ Marzu 2012: Animazzjoni tar-Rużarju u l-Quddiesa bħala Tifkira tas-16-il dehra tal-Madonna ġewwa Lourdes

1 ta’ April 2012: Purċissjoni ta’ Ħadd il-Palm

5 ta’ April 2012: Mumenti ta’ talb u riflessjoni f’Ħamis ix-Xirka

10 ta’ April 2012: Purċissjoni tal-Kwaranturi

13 ta’ April 2012: Konsulta Ġenerali tal-Fratellanza tal-Beata Verġni ta’ Lourdes

16 ta’ April 2012: Animazzjoni tar-Rużarju u Quddiesa fil-Festa ta’ Santa Bernardette Soubirous

29 ta’ April sal-4 ta’ Mejju 2012: Ġemellaġġ Internazzjonali bejn il-Fratellanza tagħna u l-Confraternita dell SS Crocifisso ta’ Monreale fi Sqallija

8 ta’ Mejju 2012: Pellegrinaġġ fil-Festa tal-Madonna ta’ Pompei – Marsaxlokk

26 ta’ Mejju 2012: Quddiesa u Pellegrinaġġ organizzat mill-Assoċjazzjoni Volontarji Lourdes (AVL) fil-Mellieħa

3 ta’ Ġunju 2012: Laqgħa ta’ Talb għal fejqan ta’ Joseph Mifsud fil-Kappella tas-Salvatur

10 ta’ Ġunju 2012: Purċissjoni ta’ Corpus Christi

15 - 17 ta’ Ġunju 2012: Parteċipazzjoni fil-Cammino Nazionale delle Confraternite Italiane ġewwa Monreale, Sqallija fuq invit tal-President tal-Confederazione delle Confraternite Italiane.

Barra minn dawn iċ-ċelebrazzjonijiet u l-attivitajiet kollha, il-Grupp Mexxej iltaqa’ b’mod regolari fil-Kunvent tas-Sorijiet Franġiskani sabiex jippjana u jħejji dak kollu li jkun hemm bżonn minn żmien għal żmien. Sadanittant, il-Fratellanza żammet aġġornati l-Webpage tagħha www.lourdesconfraternityqrendi.org u l-paġna uffiċjali taghha fuq Facebook bl-isem Lourdes Confraternity Qrendi – Malta li sal-lum tilqa’ fiha ’l fuq minn 3,100 membru.

Bħala Grupp Mexxej ġejna mistiedna sabiex inwasslu l-messaġġ tal-Fratellanza f’diversi rivisti internazzjonali, fosthom ir-rivista “Tradere” li tiġi ppubblikata fuq bażi regolari mill-Confederazione delle Confraternite Italiane u r-rivista annwali li toħroġ il-Confraternita dell SS Crocifisso ta’ Monreale. Nemmnu li hemm ħafna iżjed x’jista’ jsir u għalhekk fiż-żmien li ġej ser inkomplu naħdmu sabiex isem il-Fratellanza ikompli jikber kemm f’Malta kif ukoll barra minn xtutna. Minn hawn inħeġġu aktar membri sabiex jagħtu l-kontribut tagħhom biex b’hekk dak kollu li għandna pjanat isir realtà.