Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Konservazzjoni u Restawr fuq Pittura tal-Madonna ta' Lourdes

Restawr minn: Anthony Spagnol, Jeanelle Lentini u Sephora Borg

Din il-pittura fuq it-tila turi xbieha tal-Madonna ta’ Lourdes impittra minn Giuseppe Bonnici fis-seklu dsatax. Oriġinarjament din il-pittura kienet tagħmel parti minn bandalora. Matul iż-żmien din ix-xbieha ġarrbet ħsarat estensivi li kienu jinkludu tiċrit u deformazzjonijiet fit-tila kif ukoll ammont kbir ta’ żebgħa oriġinali li intilfet. Dan il-proġett ta’ konservazzjoni u restawr ħa madwar tlett snin; beda fl-2013 u ġie fi tmiemu fl-2015.

Matul il-fażi ta’ restawr ġie skopert li xbieha simili ta’ din il-Madonna ta’ Lourdes, impittra ukoll minn Giuseppe Bonnici fl-1877, tinsab fis-sagristija tal-Knisja Parrokkjali tal-Qrendi. Din tal-aħħar serviet bħala punt ta’ referiment mill-aktar utli sabiex jiġu rikostruwiti l-partijiet in-nieqsa fuq ix-xbieha li kienet qed tiġi restawrata.

Għalkemm il-pittura sofriet minn ħsarat estensivi, l-iktar ħaġa importanti kienet li jiġi kkonservat dak li kien għad fadal mill-pittura u għalhekk inbeda xogħol ta’ konservazzjoni fuq it-tila. Il-proġett beda billi tneħħew id-deformazzjonijiet kollha li kienu preżenti fit-tila imbagħad fejn kien hemm tiċrit dawn twaħħlu flimkien b’materjal sintetiku. Minħabba li t-tila oriġinali kienet dgħajfa ħafna, ġie deċiz li l-pittura oriġinali tiġi rinfurzata b’tila oħra għal aktar stabbilta’.

Wara li sar ix-xogħol ta’ konservazzjoni fuq is-sapport tal-pittura, bdew ukoll trattamenti fuq iż-żebgħa pittorika. Il-pittura tnaddfet minn trabijiet u ħmieġ superfiċjali imbagħad wara ġie applikat verniċ sintetiku sabiex jiġu separati t-trattamenti ta’ restawr minn mal-oriġinali. Partijiet fejn iż-żebgħa oriġinali kienet mitlufa ntlew bi stokk bażi naturali.

L-irtokk fuq il-partijiet nieqsin sar b’kuluri bażi ta’ verniċ. Fl-aħħar talintervent, ġie applikat verniċ sintetiku bi sprej bħala protezzjoni għall-kulur. Peress li hemm il-ħsieb li l-pittura tiġi inserita ġo bandalora, kif kienet oriġinarjament, għall-konservazzjoni tagħha, ġiet stirata fuq Perspex irqieqa li inqatgħet bil-forma tal-pittura.