Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

F'din il-pagna tistghu taqraw pubblikazzjonijiet kif ukoll santi ta' tifkira, li l-Konfraternita tohrog minn zmien ghall-iehor, specjalment fil-Festa iddedikata lil Madonna ta' Lourdes fir-rahal tal-Qrendi.

Il-fuljett Mariapolis Harga Numru 1 ippublikat ghall-okkazjoni tal-Festa tal-Madonna ta' Lourdes, Qrendi

Gunju 2010

Il-fuljett Mariapolis Harga Numru 2 ippublikat ghall-okkazjoni tal-Festa tal-Madonna ta' Lourdes, Qrendi

Gunju 2011

Il-fuljett Mariapolis Harga Numru 3 ippublikat ghall-okkazjoni tal-Festa tal-Madonna ta' Lourdes, Qrendi

Gunju 2012

Il-fuljett Mariapolis Harga Numru 4 ippublikat ghall-okkazjoni tal-Festa tal-Madonna ta' Lourdes, Qrendi

Gunju 2013

Ktieb tal-Quddiesa ghall-okkazzjoni tal-Festa tal-Madonna ta' Lourdes, meqjuma fil-Knisja Parrokkjali tal-Qrendi

Tifkira ghall-okkazjoni tal-Festa tal-Madonna ta' Lourdes Qrendi 2012

Il-fuljett li gie ippublikat ghall-okkazjoni ta' l-Oratorju "Mater Mirabilis" li gie ezegwit nhar is-Sibt 14 ta' Frar 2009. Lirika ta' John Buttigieg u Muzika tas-Surmast Anthony Pace.

Tifkira tal-Gemellagg bejn il-Konfraternita' tal-Beata Vergni Immakulata ta' Lourdes, Qrendi u l-Confraternita' SS Crocifisso ta' Monreale ghall-okkazjoni tal-Festa 2011

Tifkira ghall-okkazjoni tal-Festa tal-Madonna ta' Lourdes Qrendi 2013 mill-Arcikonfraternita' ta Marija SS tar-Ruzarju - Knisja ta' San Duminku ta' Bitonto

Il-fuljett Mariapolis Harga Numru 4 ippublikat ghall-okkazjoni tal-Festa tal-Madonna ta' Lourdes, Qrendi

Gunju 2013

l-fuljett Mariapolis Harga Numru 5 ippublikat ghall-okkazjoni tal-Festa tal-Madonna ta' Lourdes, Qrendi

Gunju 2014

Il-fuljett Mariapolis Harga Numru 6 ippublikat ghall-okkazjoni tal-Festa tal-Madonna ta' Lourdes, Qrendi

Gunju 2015

Il-fuljett Mariapolis Harga Numru 7 ippublikat ghall-okkazjoni tal-Festa tal-Madonna ta' Lourdes, Qrendi

Lulju 2016

Il-fuljett Mariapolis Harga Numru 8 ippublikat ghall-okkazjoni tal-Festa tal-Madonna ta' Lourdes, Qrendi

Lulju 2017

Il-fuljett Mariapolis Harga Numru 9 ippublikat ghall-okkazjoni tal-Festa tal-Madonna ta' Lourdes, Qrendi

Lulju 2018

Il-fuljett Mariapolis Harga Numru 10 ippublikat ghall-okkazjoni tal-Festa tal-Madonna ta' Lourdes, Qrendi

Gunju 2019